Nyheter

Årsmøtepapirer 2016

Her er papirene til årsmøtet i dag i Gruehallens kafeteria 07.03.16 kl. 19.00.

Saksliste til årsmøte 2016

Spesifisert årsregnskap 2015 resultat

Spesifisert årsregnskap 2015 balanse

Resultat spesifisert – A-lag 2015

Vedlegg 1 – Årsberetning 2015

Vedlegg 2 – Årsregnskap 2015 balanse

Vedlegg 2 – Årsregnskap 2015 resultat

Vedlegg 3 – Vedtekter Grue IL Fotball

Vedlegg 4 – Aktivitetsgebyr 2016

Vedlegg 5 – Budsjett 2016, ekskl. Grueturneringen

Vedlegg 6 – Valg