Nyheter

Vellykket spillerutviklingskveld

Tirsdag 7.3 var Grues krets- og sonelagspillere samlet til en «spillerutviklingskveld».

På samlingen gikk spiller- og trenerutvikler Gjermund Holt og Grues talentfulle unge spillere gjennom treningsprinsipper, holdninger og hva som skal til for å nå så langt som mulig. Det var fokus på trening, riktig trening og at mye trening er det som skal til. Og videre fokus på eierskap til egen utvikling og hele tiden utfordre seg selv på trening. Et annet viktig punkt var at som sone- og kretslagsspillere er guttene forbilder for de andre på laget og må gå foran som gode eksempler.

 

Fra venstre: Kristian Myhrum Berg (04- sone og kretslagsspiller), Hussain-Akbar Sultan (04 – sone), Patrik Johansen (01 – sone), Håkon Myhren (03 -sone), Erik Brodahl (02 – sone), Emil Sandbæk (04 sone), Rikard Sand (01 – sone), Christian Johansen (03 – sone), Jesper B Holt (02 sone og krets), Even Foseid (03 – sone). Petter V. Almåsbak (04 – sone) var ikke tilstede.

Det gror godt i Gruefotballen!

Reklamer