Nyheter

Her er referatet fra årets medlemsmøte og årsrapporten for 2016

Vedlagt er referatet fra det årlige medlemsmøtet i Grue IL Fotball. Vedlagt er også gruppas årsrapport for 2016.

Møtereferat medlemsmøte fotballgruppa 2017

ÅRSRAPPORT GRUE FOTBALL 2016

Reklamer