Banefordeling


 

Kontaktpersoner:

Bane:  Hanne Vestmo Almåsbak – hanne.v.almasbak@bbnett.no

Garderober: Grue Kommune v/vaktmester Svein Tore Monsrud – tlf 62 94 82 45 eller 907 79 708

Reklamer