Laglederhåndbok

Her er laglederhåndbok.

Håndbok for lagledere 2016 (08.09.2016)

VEDLEGG 01 – NFF-Foreldrevettregler

VEDLEGG 02 – Bekreftelse på formål med politiattest

VEDLEGG 03 – Samtykkeerklæring – Publisering av bilder

VEDLEGG 04 – Samtykkeskjema-Overganger

VEDLEGG 05 – Brukerveiledning_registrering_i_MinIdrett

VEDLEGG 06 – Frivillige verv

VEDLEGG 07 – Infoskriv – Praktisk informasjon sesong 2016

VEDLEGG 08 – Baneoversikt – Feltet

VEDLEGG 09 – Skjema registrering av kampresultat 2015

VEDLEGG 10 – Dugnad – Informasjon om Kiosk vakt

VEDLEGG 11 – Dugnad A-lag hjemmekamper

VEDLEGG 12 – Dugnad Kiosk Plazaen

VEDLEGG 13 – Dommeroversikt

VEDLEGG 14 – Kvittering for dømt kamp

VEDLEGG 15 – Mal for årsrapport – Lag

VEDLEGG 16 – Oversikt trenere og lagledere 2019

Reklamer