Styret

Styret i Grue IL -Fotball:

Leder: Brede Bredesen Opset, brede@bredesenopset.no

Styremedlem/økonomi: Roger Helgeberg, roger.helgeberg@gmail.com

Styremedlem: Nina Madshus Paaske

Øvrige roller på plass:

Baneansvarlig: Nils Vanebo, nils@vanebo.no

Utstyrsansvarlig: Anne Stensol

HUSKELISTE LAGLEDERE GRUE IL, FOTBALLGRUPPA

Sjekke med hjemmesiden / (baneansvarlig) hvilket tidspunkt som er satt opp for trening og hvilken bane laget skal trene på. Gjøre spillere og foresatte kjent med treningssted og tider.

Sjekke med klubben hjemmesiden / (baneansvarlig) hvilken bane de er satt opp på til sine hjemmekamper. Sørge for merking av bane før kamp.

Sjekke dommerliste (klubben setter opp) og ta kontakt med den oppsatte dommer dagen før kamp for bekreftelse av kampen/dømming.

Gi beskjed til spillere og foresatte om tid og sted for kamper både hjemme og borte.

Sette opp kjørelister til bortekamper.

Sette opp dugnadslister, fordeling av lodd etc.

Ta kontakt med motstanderlag for bekreftelse av kamp(dagen før).

Sørge for betaling av dommer (husk dommerkvittering).

Påmelding til cuper.

Passe på at spillelister til enhver tid er oppdatert, gi beskjed til klubben ved eventuelle endringer.

Ved betaling av cuper og dommere etc.: Husk kvitteringer. Leveres til kasserer eller legges i postkasse ved spiraltrapp nede i kjeller.

Sørge for ”valg” av neste års lagleder, trenere på lagets årsavslutning (foreldremøte).

Skrive årsrapport og levere denne til rett tid.

GI BESKJED til de det måtte gjelde: Tømming av søppeldunker etter kamper og legge søpla i de store avfallsdunkene. Legg ny pose i søppeldunken.

Alle har ansvar for at det til enhver tid er ryddig.